Giao thông

Giao thông

Sử dụng camera quan sát kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo giúp phân loại, nhận diện phương tiện giao thông, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi làm việc với các nhà phát triển phần mềm để cùng xây dựng những hệ thống giao thông thông minh (ITS) hoạt động hiệu qủa giúp các cơ quan quản lý giao thông thực hiện công việc của mình tốt hơn.