Giáo dục

Giáo dục

Các giải pháp an ninh của chúng tôi giúp bạn an tâm về an toàn cho học sinh và giáo viên để họ yên tâm học tập và giảng dạy. Chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá những mối nguy an ninh tiềm tàng trong khuôn viên trường. Những đánh giá này sẽ tập trung vào việc làm sao để kiểm soát khu vực vành đai, giám sát hành lang/ sân chơi, phát hiện cháy nổ, kiểm soát người đi ra/ vào trường hoặc giữa các khu vực.