Giải pháp kiểm soát vào ra

Giải pháp kiểm soát vào ra

Giải pháp kiểm soát ra-vào của chúng tôi cho phép doanh nghiệp kiểm soát ai, ở đâu, thời gian nào, được phép hay không được phép đi qua từ đó giúp hạn chế các nguy cơ về an ninh và an toàn. Giải pháp này cũng giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn thông qua việc nắm rõ số lượng nhân viên và giờ giấc đi làm của họ.

Giải pháp kiểm soát vào-ra của chúng tôi gồm:

  • Sử dụng thẻ từ hoặc vân tay
  • Hệ thống độc lập hoặc mult-site
  • Tích hợp hệ thống camera quan sát, báo cháy
  • Tích hợp các loại turnstile tripod, flap barrier
  • Tích hợp phần mềm chấm công

Chúng tôi sử dụng thiết bị của các hãng sản xuất như IDTECK, Chiyu-T, Trustone Global, Delos cho các giải pháp kiểm soát vào-ra.