Bảo vệ chống sét

Sấm sét trong mùa mưa bão có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho tài sản của tổ chức bạn. Chống sét chính là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Hệ thống điện có thể ngừng hoạt động, các thiết bị điện tử đắt tiền có thể bị hư hỏng, hệ thống thông tin liên lạc có thể bị gián đoạn, sức khỏe của nhân viên có thể bị ảnh hưởng, cháy nổ có thể xảy ra.

Maxsys có sự hiểu biết khoa học về các cơ chế tác động của sét và cách hoá giải chúng. Điều đó cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp chống sét vượt trội để giảm thiểu rủi ro thiệt hại cho tài sản và nhân viên của tổ chức bạn.

 

Giải pháp bảo vệ chống sét của Maxsys bao gồm:

  • Chống sét lan truyền

  • Chống sét trực tiếp

  • Hệ thống liên kết nối đất

zalo-img.png