An toàn trước tiên

An toàn trước tiên

An toàn trong quá trình thi công, thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại hiện trường là mối quan tâm hàng đầu của Maxsys Security. Ông Hồ Huy Tiếp – Giám đốc, là người chịu trách nhiệm tổng quát và cuối cùng trong việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho nhân viên và những người liên quan trong quá trình làm việc tại hiện trường. Chúng tôi cam kết cung cấp phương tiện, huấn luyện và chương trình để tất cả các công trình hoàn thành mà không có tai nạn và thương tật xảy ra.

Chúng tôi hoàn toàn tin rằng an toàn nơi làm việc đạt được thông qua:

Đánh giá rủi ro khi điều kiện làm việc thay đổi, thực hiện các biện pháp phòng ngừa

Hướng dẫn công việc rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, huấn luyện kỹ càng để nhân viên tự tin thực hiện công việc một cách an toàn.

Cấp quản lý & nhân viên thường xuyên trao đổi với nhau về an toàn

Sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp & giữ gìn  sạch sẽ xung quanh khu vực làm việc