Sự quan trọng của camera quan sát trong các nhà máy sản xuất thực phẩm